شناسه :
۱۹۲۹
نام متقاضی :
test_new test_new
مبلغ وام مورد نیاز :
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
دوره بازپرداخت :
۶
ماهه
تعداد چک :
۳

تاریخ چک :
۱۴۰۳/۴/۱

مبلغ چک :

۵,۵۸۰,۰۰۰

تومان

تصویر روی چک :
تصویر پشت چک :
شناسه صیادی :
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵۶
سریال چک :
۱۲۳۴۵۶
تاریخ چک :
۱۴۰۳/۵/۳۱

مبلغ چک :

۵,۵۸۰,۰۰۰

تومان

تصویر روی چک :
تصویر پشت چک :
شناسه صیادی :
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵۶
سریال چک :
۱۲۳۴۵۶
تاریخ چک :
۱۴۰۳/۷/۳۰

مبلغ چک :

۵,۵۸۰,۰۰۰

تومان

تصویر روی چک :
تصویر پشت چک :
شناسه صیادی :
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵۶
سریال چک :
۱۲۳۴۵۶

دلایل رد شدن را وارد کنید.هر دلیل را با علامت | از یکدیگر جدا کنید.

همین حالا به جمع هزاران خریدار اقساطی ما بپیوندید!