تصویر صفحه اول شناسنامه
تصویر روی کارت ملی هوشمند
در صورتی که کارت ملی هوشمند ندارید،لطفا تصویر روی کارت ملی قدیمی را بارگزاری نموده و تصویر رسید ثبت نام آن را هم در قسمت پشت کارت ملی بارگذاری نمائید.
تصویر پشت کارت ملی هوشمند
در صورتی که کارت ملی هوشمند ندارید،لطفا تصویر رسید ثبت نام آن را در قسمت پشت کارت ملی بارگذاری نمائید.
تصویر پروانه کسب
در صورتی که پروانه کسب ندارید،لطفا تصویر یکی از قبوض خدماتی آب،برق و یا تلفن را بارگذاری نمائید.

وضعیت تسویه حساب های قبلی :

ردیف
شناسه واریز
مبلغ واریزی
شناسه پرداخت بانکی
تاریخ و زمان واریز
وضعیت پرداخت
۱
۱-۴۲۱۴۸۵۴۱۵۷۴۸
۱۲۶۵۰۰۰۰
۰۱۲۵۴۰۵۱۵
۱۴۰۱/۱۱/۲۵
واریز شده
۲
۲-۴۲۱۴۸۵۴۱۵۷۴۸
۱۲۶۵۰۰۰۰
-
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
در حال تسویه

همین حالا به جمع هزاران خریدار اقساطی ما بپیوندید!